maandag 22 januari 2018

Lia Stampz: Cute Couple Love

Hello everyone!! Do you remember I was a design team member for Lia Stampz (in 2014)? Lia is back with some new items, and she asked if I could make something with these digital stamps. Of course I said yes.                * Hallo iedereen !! Weet je nog dat ik lid was van het ontwerpteam van Lia Stampz (in 2014)? Lia is terug met een paar nieuwe items en ze vroeg of ik iets kon maken met deze digitale stempels. Natuurlijk zei ik meteen ja.

 

I'm using the "Cute Couple Love" stamp set in this blogpost. The fun thing about is that small adjustment in the illustrations are also included in the kit; the boy get a beard and the girl get short hair. I used set with long hair and no beard as you can see below.                * Ik gebruik de "Cute Couple Love" -stempel op deze blogpost. Het leuke is dat kleine aanpassingen in de illustraties ook in de kit zitten; de jongen krijgt een baard en het meisje kort haar. Ik gebruikte set met lang haar en geen baard, zoals je hieronder kunt zien.
 

As some of you may be noticed on instagram, my boyfriend accidently bought "Git Paste" instead of something else. Of course I wanted to still use it. On this card I created the brick wall with the paste.                * Zoals sommigen van jullie misschien op instagram was opgevallen, kocht mijn vriend per ongeluk 'Git Paste' in plaats van iets anders. Natuurlijk wilde ik het nog steeds gebruiken. Op deze kaart heb ik de bakstenen muur met de paste gemaakt.You can easily mask off the digi for making a background. You just print your digi two times in the same size. One time on your masking paper and one time on your card base.                * Je kunt de digi gemakkelijk maskeren om een ​​achtergrond te maken. Je print je digi simpelweg twee keer in dezelfde grootte af. Eén keer op post it note papier en één keer op uw kaartbasis.
 

I really think this cute couple is adorbs and perfect for a valentine's card for your boyfriend.                * Ik vind dit stel enorm schattig en perfect voor een valentijnskaart voor je vriendje.


https://www.etsy.com/nl/listing/569925582/digitale-stempel-schattige-paar-liefde?ref=shop_home_active_1

donderdag 18 januari 2018

NND January Release: Day 4

I'm so trilled to show you inspiration on the last last release day from the Newton's Nook Design release. As always we reveal the Newton stamp on our last day. Today Newton got a girlfriend on this set, "Newtons Sweetheart".                * Ik ben zo enthousiast om je inspiratie te laten zien op de laatste laatste releasedag van de Newton's Nook Design. Zoals altijd onthullen we de Newton-stempel op onze laatste dag. Vandaag krijgt Newton een vriendin op deze set, "Newtons Sweetheart".


 NND is giving this new "Newtons Sweetheart" stamp set away. Read the whole blog post to see how you do that.                * NND geeft deze nieuwe "Newtons Sweetheart" stempel set weg. Lees het hele blogbericht om te zien hoe je dat doet.


These two lovable cats are so much fun. I'm really a fan of the Newton stamps and this one is no exception.                * Deze twee lieve katten zijn zo leuk. Ik ben echt een fan van de Newton-stempels en deze is geen uitzondering.


The two cards I made have both the pretty border frame from the "Frames & Flags" die set as base. On top of that I made a scene on a rectangle. The first card has a day scene with the extra elements from the "Winston's Lake House" some border dies. The kittens are the middle point of my scene aswell as that funny sentiment.                * De twee kaarten die ik heb gemaakt hebben zowel het mooie kader van de "Frames & Flags" snijmall als basis. Daarbovenop maakte ik een scène op een rechthoek. De eerste kaart heeft een dag-scene met de extra elementen van het "Winston's Lake House" en enkele 'border' snijmallen. De kittens zijn het middelpunt van mijn scène evenals dat grappige tekstje.


The second card is a night scene. The background was created "Starfield" stencil and transparent texture paste. I mixed a ton of glitter underneath the paste, to make the stars and bubbles shine. The Cacti from "Newton Rides West" make it look they sit together in the desert.                * De tweede kaart is een nachtscène. De achtergrond is gemaakt met de "Starfield" sjabloon en transparante textuurpasta. Ik heb een heleboel glitter onder de paste gemengd om de sterren en bubbels te laten glitteren. De cactussen van "Newton Rides West" laat het blijken alsof ze samen in de woestijn zitten.


These kittens are so cute and the again the sentiment is so much fun! They really make me laugh.                * Deze kittens zijn zo schattig en de boodschap is weer zo grappig! Ze maken me echt aan het lachen.


Would you like to win the “Newtons Sweetheart” stamp set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday January 18th at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the NND blog post on Friday, January 19th.                * Wil je de "Newtons Sweetheart" stempel set winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 18 januari om 21.00 uur CST om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 19 januari bekend gemaakt op de NND blogpost.
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:
Newton's Nook Designs  HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana


woensdag 17 januari 2018

NND January Release: Day 3


Hola, welcome on day three of the Newton's Nook Design release. Today we're taking a look at the "Deer Friend" stamps and dies.                * Hola, welkom op de dag drie van de Newton's Nook Design release. Vandaag bekijken we de "Deer Friend" stempels en snijmall set.
 
 From the first sight I was sold to this set! The deer images are just way too cute to resist.                 * Vanaf de eerste blik was ik verkocht aan deze set! De hertenafbeeldingen zijn gewoon veel te schattig om te weerstaan.


On the first card I made a background with different dies and colored the background with distress ink. The deer where colored with copic markers. These where colored a litte darker so they pop out the soft background. The litte leaves make the card complete. I really love the that you get little elements like that, it makes it so easy to make a scene and be used with other sets!                * Op de eerste kaart maakte ik een achtergrond met verschillende stansen en kleurde de achtergrond met distress inkt. De herten waren vervolgens gekleurd met copic markers. Deze kleuren zijn een beetje donkerder zodat ze uit de zachte achtergrond springen. De kleine bladeren maken de kaart compleet. Ik vind het geweldig dat je kleine elementen zoals deze krijgt; het maakt het zo gemakkelijk om een ​​scène te maken en zijn eveneens zoveel gemakkelijk te gebruiken met andere sets!


The second idea I had with this deer was also to make a baby-card. For me a deer is perfect for that!                * Het tweede idee dat ik bij mij opkwam, was om een ​​babykaart te maken. Voor mij is een hert daar perfect voor!


I made an open window on the front of my card and created a scene in the inside of the card. For the sentiment I used an other cute NND set; "Loveable Laundry". These two sets together makes a perfect duo in my opinion!                * Ik maakte een open venster op de voorkant van mijn kaart en maakte een scène aan de binnenkant van de kaart. Voor de boodschap heb ik een andere schattige NND set gebruikt; "Loveable Laundry" . Deze twee sets samen vormen naar mijn mening een perfect duo!

 

I colored my deer again with copics. This time I also added a bow on her neck, I think it add a little extra cuteness to it.                * Ik heb mijn hert opnieuw gekleurd met copics. Deze keer heb ik ook een strik in haar nek geknoopt,. ik denk dat het een beetje extra schattigheid toevoegt.


Would you like to win the “Deer Friend” stamp set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday January 18th at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the NND blog post on Friday, January 19th.                * Wil je de "Deer Friend" stempel set winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 18 januari om 21.00 uur CST om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 19 januari bekend gemaakt op de NND blogpost.
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:
Newton's Nook Designs  HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana

http://www.newtonsnookdesigns.com/loveable-laundry/