woensdag 22 november 2017

Sending Polaroid Pictures


Hello crafters I'm here again with a new cute project for Stamp Anniething. This time it's a card with a little gift.                * Hallo crafters ik ben hier weer met een nieuw schattig project voor Stamp Anniething. Deze keer is het een kaart met een klein cadeautje.


On this card I used Brooke Camera. The camera immediately gave me a new idea of making a card with some pictures to give to a friend. I colored the girl blond with a red t-shirt; this also became my base colors of the card.                * Op deze kaart heb ik Brooke Camera gebruikt. De camera gaf me meteen een nieuw idee om een kaart te maken met wat foto's om aan een vriendin te geven. Ik heb het meisje blond gekleurd met een rode t-shirt; dit werden ook mijn basis kleuren van de kaart.
 
 

If you open up the envelope it shows some tiny Polaroid pictures. Isn't that so cute next to this photographer?                * Als je de envelop opent, komen er enkele kleine Polaroid-foto's te voorschijn. Is dat niet zo schattig naast deze fotograaf?

http://stampanniething.com/catalog.php?item=135

NND Release: Day 3

Hi all, unfortunately our release this month is a little shorter than usually. Today is the last day of our Newton's Nook Design release. Still we have some cool things to share.                * Hallo allemaal, helaas is onze release deze maand iets korter dan gewoonlijk. Vandaag is de laatste dag van de Newton's Nook Design release. Toch hebben we nog een aantal leuke dingen in petto.


Both sets are in a smaller size. Below you can have a glance at the sets:                * Beide sets hebben een kleiner formaat. Hieronder kan je een blik werpen op de sets:

The first to show is “Llama Delivery”. Who doesn’t want a llama in the living room brining Christmas presents?! I’m in for that hihi…                * Wie wil er nu geen lama in de huiskamer met kerstcadeautjes?! Daar ga ik voor, hihi ...


The cat stamp set, “Newtons Candy Cane”, is again on of my favorites again (how many favorites can you have hihi?).                * De katstempelset, "Newtons Candy Cane", staat weer op mijn favorieten (hoeveel favorieten kan je hebben hihi?).


You can see pastel colors on the lama card. These colors fit perfectly with the llama. The sentiment is made with white embossing powder and some golden embossing powder for the music notes. The banners are from the new "Frames & Flags" die set.                * Op de lama-kaart kan je pastelkleuren zien. Deze kleuren passen perfect bij de lama. Het boodschap is gemaakt met wit embossingpoeder en wat gouden embossingpoeder voor de muzieknoten. De banners zijn van de nieuwe "Frames & Flags" snijmal set.


To finish the card I put some sequins on it and the nothpole sign from the "Santa Paws Newton" set.                * Om de kaart af te werken heb ik wat pailletten gekleefd en de noordpool bord van de "Santa Paws Newton" set.


 
For the next card I want to explain something more about the set itself. Jennifer (the illustrator and owner of the shop) sometimes asks the design team what we would love in a new set. I’m so glad I was not the only one that loved this idea and now it’s a real set *happy*. By the way if you have ideas, please share them on our facebook group, maybe your idea becomes the next stamp set.                * Voor de volgende kaar wil ik jullie iets vertellen over de stempel set zelf Jennifer (de illustrator en eigenaar van de winkel) vraagt het ontwerpteam soms wat we zouden willen zien in een nieuwe set. Ik ben zo blij dat ik niet de enige was die van dit idee hield en nu is het een echte set * gelukkig maar*. Trouwens, als je ideeën hebt, deel ze op onze Facebook-groep, misschien is je idee de volgende stempel set.


 
On this card I used the lovely new tag die. Although this is the only project where I used the tag and edge die on, I know I’m going to use this a lot in future. I love that you have different toppings and edges for the tags. Maybe you already noticed the similarity, but on this card I made the same design as I made a card before (find the card here).                * Op deze kaart heb ik de mooie nieuwe tag snijmal gebruikt. Hoewel dit het enige project is waarbij ik de tag en de inwisselbare rand heb gebruikt, weet ik dat ik ze in de toekomst nog veel zal gebruiken. Ik vind het geweldig dat je verschillende toppings en raden hebt die je kan uitkiezen. Misschien heb je de gelijkenis al opgemerkt, maar op deze kaart heb ik hetzelfde ontwerp gemaakt als ik eerder een kaart heb gemaakt (vind de kaart hier).

 

Would you like to win the “Llama Delivery” or the “Newtons Candy Cane” Stamp Set? Each of these stamp sets will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Wednesday November 22nd at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, November 24th.                * Wilt je de "Llama Delivery" of de "Newtons Candy Cane" -stempelset winnen? Elk van deze stempelsets wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen zijn! Je hebt tot woensdag 22 november om 21.00 uur CST om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 24 november bekend gemaakt op de blogpost.

Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:

Newton's Nook Designs  Amanda  |  HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Jennifer  |  TatianaI hope you liked my projects for this release, and thanks for stopping by!                * Ik hoop dat je mijn projecten leuk vond voor deze release en bedankt om langst te komen!

http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/  http://www.newtonsnookdesigns.com/santa-paws-newton/ http://www.newtonsnookdesigns.com/santa-paws-newton-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/holiday-foliage-stencil/

dinsdag 21 november 2017

NND Rlease: Day 2

Hello en welcome on day 2 of the Newton’s Nook Release.                * Hallo en welkom op dag 2 van de Newton's Nook Release.


Here is a closer look on the set. Isn’t it great, for all the dog loving people?! Be sure to read this blogpost completely till the end to see how you can win this set.                * Hier is de set van dichterbij bekeken. Is het niet geweldig? Zeker voor alle hondenliefhebbers! Lees deze blogpost helemaal tot het einde om te zien hoe je deze set kan winnen.
 
Yesterday we showed you some new die set. This bigest frame will be the base of my cards from today.                * Gisteren hebben we je nieuwe snijmallen laten zien. Hetgrootste frame wordt is vandaag de basis van mijn kaarten.For the first card I created a little scene with the dog that wants to go ice skating. As you look closely I used the snowflake stamps to pretend it’s snowing. The trees are from a well loved older set "Fox Hollow". After placing the dog, I only had to use the sentiment to finish of this card.                * Voor de eerste kaart heb ik een kleine scène gemaakt met de hond die wil gaan schaatsen. Terwijl je goed kijkt, heb ik de sneeuwvlokstempels gebruikt om het te laten uitschijnen dat het sneeuwt. De bomen zijn van mijn geliefde oudere set "Fox Hollow". Na het plaatsen van de hond, moest ik alleen nog een boodschap op de kaart stempelen om de kaart te voltooien.


On the second card the image gave me so much coloring fun. I colored the snowmen as it looked that he was in the sunlight. The background also have some sunlight to make that obvious. With again a same tree this card was done. You can even die cut the face and buttons from the snow man, although I haven’t done that on the card, it’s so cool!                * Op de tweede kaart gaf de afbeelding mezelf zoveel kleurplezier. Ik heb de sneeuwmannen ingekleurd net alsof het lijkt of hij in het zonlicht staat. De achtergrond heeft ook wat zonnenstralen om dat duidelijk te maken. Met weer dezelfde boom was deze kaart klaar. Je kunt zelfs het gezicht en knopen van de sneeuwpop uitsnijden, hoewel ik dat niet op deze kaart, het is zo cool!


Ik vind deze honden set zo leuk.                * I really love this dog set.


Of course I had to use the 3rd dog too.I gave him a night scene and made a big hill with the "Land Border" dies.                * Natuurlijk moest ik ook de 3e hond gebruiken. Ik gaf hem een nachtscène en maakte een grote heuvel met de "Land Border" snijmall.Isn’t he awesome? How much of a winter scene can you have when a dog is sleeing down a snow hill?                * Is hij niet geweldig? Kan je nog een beter winter tafereel  hebben dan een hond die door een sneeuwheuvel slingert?

Would you like to win the “Winter Woofs” Stamp Set? Each of these stamp sets will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Wednesday November 22nd at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, November 24th.                * Wilt je de "Winter Woofs" -stempelset winnen? Elk van deze stempelsets wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen zijn! Je hebt tot woensdag 22 november om 21.00 uur CST om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 24 november bekend gemaakt op de blogpost.

Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:
Newton's Nook Designs  Amanda  |  HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Jennifer  |  Tatianahttp://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sea-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/starfield-stencil/


http://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-furry-friends-3/