maandag 19 maart 2018

Much Love

Hello creative friends, today I show you a love card made with Els Brigé stamps.                * Hallo creatievelingen, vandaag toon ik jullie een liefdes kaartje gemaakt met de Els Brigé stamps.
As you can see, I took the “Knuffelkonijn” stamp & die set to my desk again. I colored the bunnies with Copic Markers. To get more movement in the bunnies I color the animals darker in the contours of their body. To symbolize the hair, I put dots on their bodies.                * Zoals je kan zien haalde ik weer de “Knuffelkonijn” stempel- & stans set boven.  Ik kleurde de konijnen in met Copic Markers. Om meer vorm in de konijntjes te krijgen kleur ik de beestjes in de contouren van hun lichaam donkerder. Om de vacht te symboliseren zette ik puntjes op hun lichaam.


Personally, I always like to mix stamps; this allows you to use your stamps more. I found the words from the " Warme Wensen" stamp set perfectly match the couple (‘liefde’ = love in Dutch). The fact that you can cut out the word love with the die set, it gives something extra to your card.                * Persoonlijk vind ik het altijd fijn om stempels te mixen; dit zorgt voor meer gebruik van je stempels. Ik vond de woorden van de “Warme Wensen” stempel set perfect passen bij het koppeltje. Het feit dat je het woord liefde kan uitsnijden met de stans set, het geeft iets extra aan je kaart.

 
As the last item, I used the trio of hearts from the “Knuffelkonijn” set. The hearts were given a red color, glitter and glossy accents. The three hearts give your eyes direction and make the card a whole.
                * Het laatste item, gebruikte ik de trio van hartjes van de “Knuffelkonijn” set. De hartjes kregen een rode kleur, glitter en glossy accents. De drie harten geven je ogen richting en maakt een geheel van de kaart.
 

Have a great day and see you next time!
                * Een fijne dag en tot de volgende keer!

https://www.elsbrige.com/shop/knuffelkonijn-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/knuffelkonijn-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/warme-wensen-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/warme-wensen/?v=d3dcf429c679

   http://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-make-background/

donderdag 15 maart 2018

NND Release: Day 4

We've reached the final day of our Newton's Nook Design release week. Today we focus on the messages on our cards.                * We hebben onze laatste dag van de Newton Nook Design-release week bereikt. Vandaag concentreren we ons op de tekst van onze kaarten.


Below you can see the word set "Birthday Essentials", that is part of this release. Be sure to read the end of this post to know how you can win this set.                * Hieronder zie je de woorden set "Birthday Essentials", dat deel uitmaakt van deze release instellen. Lees het einde van dit bericht om te weten hoe je deze set misschien kan winnen.
 
Of course I find this set super convenient for all party and birthday cards. The balloon girl from the "Holding Happiness" (which was shown this Monday) fits perfectly with this set. I colored her with my Zig Markers. Afterwards I made my background with glitter paper and distress ink (Picked Raspberry, Mermaid Lagoon, Blueprint Sketch and Cracked Pistachio).                * Deze set vind ik natuurlijk super handig voor alle feest- en verjaardagskaarten. Het ballonnen meisje van de "Holding Happiness" (die deze maandag getoond werd) past perfect hierbij. Ik kleurde ze in met mijn Zig Markers. Achteraf maakte ik mijn achtergrond met glitter papier en distress ink (Picked Raspberry, Mermaid Lagoon, Blueprint Sketch en Cracked Pistachio).


Due to lack of time I could only make one card with this set, but I will definitely use it in my next interactive card series (next Friday).                 * Wegens tijdsgebrek kon ik maar één kaartje maken met deze set, maar ik zal deze zeker opnieuw gebruiken in mijn volgende interactieve kaartjes serie (volgende week vrijdag).

 
Would you like to win the “Birthday Essentials” Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday March 15th at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, March 16th.                * Wil je de “Birthday Essentials” stempel set winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot vrijdag 16 maart 2 uur 's nachts (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 16 maart bekend gemaakt op de NND blogpost.
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:
Newton's Nook Designs  Amanda HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana

woensdag 14 maart 2018

NND Release: Day 3

Hello and welcome back on the 3th day of the Newton's Nook Release. Today we have a new newton set "Newton's Birthday Balloon".                * Hallo en welkom op de 3e dag van de Newton's Nook Release. Vandaag hebben we een nieuwe newton set "Newtons Birthday Balloon".


Of course as always I love all the Newton sets, they are just too adorable. Again there is a close up on this set:                Natuurlijk hou ik zoals altijd van alle Newton-sets, ze zijn gewoon te schattig. Wederom is er een close-up op deze set:

If you saw my post for the inspiration week (-Click here- to see the original post) you probably recognize the background from this card. I thought it was fun to use it on this one.                * Als je mijn post voor de inspiratieweek zag (-Klik hier- om de originele post te zien), herken je waarschijnlijk de achtergrond van deze kaart. Ik dacht dat het leuk zou zijn om ze hiervoor te gebruiken.Newton can fly so high with his birthday balloons and I know he would do his very best to deliver some sweet birthday messages on time on the birthdayboy/girl, hahaha.                * Newton kan zo hoog vliegen met zijn verjaardagsballonnen en ik weet dat hij zijn uiterste best zou doen om op tijd een leuke boodschap te bezorgen aan elke verjaarder, hahaha.


Would you like to win the “Newton's Birthday Balloon” Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday March 15th at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, March 16th.                * Wil je de “Newton's Birthday Balloon” stempel set winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot vrijdag 16 maart 2 uur 's nachts (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 16 maart bekend gemaakt op de NND blogpost.
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:
Newton's Nook Designs  Amanda HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana
http://www.newtonsnookdesigns.com/starfield-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sky-borders-die-set/ https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-gel?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-sheets-%E2%80%A2-silver-stars?pp=24